Yhteistyökumppanimme:

Varmistamme, että olet uudesta teknologiasta hyötyvien puolella.

Moni yritys tippuu kehityksen kelkasta ja jää jälkeen nopeasti kehittyvän teknologian aiheuttamassa mullistuksessa. Elämmehän aikakautta jossa:

Järjestelmät kehittyvät vauhdilla ja Uusia työkaluja tulee markkinoille jatkuvasti ja mahdollisuus tehokkuusloikkiin vaatii tilanteen seuraamista.

Dataa pystytään keräämään valtavia määriä, mutta sen hyödyntäminen  muuttuu samalla vaikeammaksi. Tekoäly mullistaa kaiken informaatiotyön ja sen sivuuttaminen luo varmoja tappioita

Tietoturvan tärkeys korostuu entisestään, koska tietovuotojen aiheuttama mainehaitta leviää nopeasti

Lupauksemme

Muutamme teknologian taakasta yrityksen menestystekijäksi

Teknologisenmurroksen ei tarvitse olla yritykselle taakka, vaan se voidaan valjastaa yrityksen menestystekijäksi.  Toimimme yrityksen pitkäaikaisena kumppanina, jotta teknologian mahdollisuudet hyödynnetään täysimääräisesti ja voidaan saavuttaa merkittävä tuottavuusloikka.

"Digi-investoinnit ovat tuottaneet menestyville digitaalisuuden hyödyntäjille kaksin-kolminkertaisesti tuloksia myynnissä ja tuottavuudessa muihin yrityksiin verrattuna"*

* Lähde: Pk-yritysten opit digitalisaatiosta 2020, sivu 21, Prior Konsultointi Oy

Lupauksemme on tämä:

”Valjastamme uuden teknologian yritysten salaiseksi menestystekijäksi – ilman teknologista kapulakieltä.”

Olemme teknologian ja liiketoiminnan välinen tulkkitoimisto

Suomessa on valtava määrä epäonnistuneita teknologiahankkeita, joissa yrityksen johdon ja teknologiatiimin välillä on syvä kuilu:

”Johto ei ymmärrä, mitä teknologia mahdollistaa eikä teknologiatiimi ymmärrä, mihin heidän tulisi todella keskittyä.”

Lopputuloksena on venyneet, kalliit, sekavat ja tuskaa tuovat teknologiset ratkaisut, jotka eivät auta yritystä sen tehtävänsä kanssa.

Olemme huomanneet, että usein uudet kehityskohteet ovat hitaita toteuttaa, vanhaa on vaikea muokata ja lopputuloksena on teknologia, joka aiheuttaa ongelmia jatkuvasti.
Usein tämä teknologinen epäselkeys johtaa työkalujen sekavuuteen sekä datan pirstaloitumiseen. Lopulta yritys hyödyntää vain pienen osan työkalujensa voimasta ja keräämästään datasta. Tämä johtaa tehottomuuteen.

Tarjoamme tukea yrityksille siinä, että teknologia pistetään kuntoon ja liiketoiminnan vaatimukset muutetaan kauniiksi, hyvin liiketoimintaa tukeviksi järjestelmiksi.
Asiakasreferenssit

Mitä asiakkaamme sanovat meistä

Miksi on valtava virhe lähestyä teknologiaa projektina?

Monet yritykset lähestyvät teknologiaa projektiluontoisesti: teknologiaprojektilla on alku ja loppu. Esimerkiksi verkkosivuprojekti aloitetaan ja lopetetaan.

Tässä on kuitenkin yksi iso ongelma.

Teknologian ydintehtävänä on tukea ydinliiketoimintaa ja mahdollistaa sen kehittyminen pitkällä aikajänteellä.

”Koska liiketoiminnan kehitys on jatkuvaa,
pitää teknologian kehittämisenkin olla.”

1
Uskomme siihen, että teknologian tehtävänä on tukea nykyistä liiketoimintaa ja luoda uutta –väsymättä 24/7.
2
Ei ole kertaluonteisia projekteja. Ei ole kertaluontoista liiketoimintaa. Sen sijaan on jatkuvaa kehittämistä, joka mahdollistaa liiketoiminnan jatkuvan parantumisen.
3
Avullamme teknologia valjastetaan liiketoiminnan kasvun voimavaraksi – jatkuvasti.

Teknologia ja data liiketoiminnan
jatkuvana tukena

Esimerkkinä teknologiahanke

Perinteinen tapa

 1. Päätetään uudesta teknologiahankkeesta.
 2. Valitaan tekijä tarjouspyyntöjen perusteella.
 3. Lähdetään tekemään uutta projektia.
 4. Projektin tavoite muuttuu ja aikataulut pitenevät
 5. Lopulta kaoottinen projekti saadaan valmiiksi
 6. Projekti saadaan päätökseen ja siirretään mahdolliset jatkotoimenpiteet tulevaan
 7. Lopullista projektin hyötyä ei tiedetä eikä tiedetä sitä, päästiinkö tavoitteisiin vai ei, koska tavoitteita ei ole asetettu.
 8. Pitkäjänteisen kehitystyön ja dataan pohjautuvien päätösten sijaan tulokset jäävät laihoiksi.

Digiroadmapin tapa

 1. Yritys päättää kehityskohteen yhdessä DigiRoadMapin DigiMestarin kanssa.
 2. Valitaan vastuuhenkilöt yrityksestä ja DigiRoadMapista.
 3. Suunnitellaan tavoite (lopputuote ja liiketoiminnallinen tavoite) huomioiden muut yrityksen toiminnot.
 4. DigiRoadMap hoitaa kehityskohteen kilpailutuksen valittujen, ekosysteemin, laatukriteerit täyttävien tekijöiden kanssa.
 5. Valitaan yhdessä tekijä, jonka vastuuhenkilöt tulevat kehityshankkeen vastuuhenkilöjoukkoon ja ymmärtävät hankkeen tavoitteen.
 6. Tehdään tavoitteen mukaisesti hankkeen ensimmäinen versio.
 7. Testataan ja jalkautetaan lopputuotos.
 8. Tehdään jatkuvaa sovitun syklin mukaista seurantaa ja suunnitellaan yhdessä jatkoaskeleet.