Tietosuojaseloste

1. YleistäYksityisyys ja tietosuoja

Digiroadmap:n asiakastiedot ovat luottamuksellisia.Digiroadmap ei pyydä, eikä tallenna kuluttajasta
a) pankkiyhteystietoja
b) luottokorttitietoja

Tietosuojakäytäntö

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste
Laatimispäivä: 1.5.2021

Rekisterinpitäjä: Simmottis Oy (y-tunnus: 3192216-3)
Tykistökatu 4,
20520 Turku

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Simmottis Oy
Juha-Pekka Sainio
Tykistökatu 4, 20520 Turku
juha-pekka (at) digiroadmap.fi

Rekisterin nimi
Digiroadmap.fi- verkkopalvelun rekisteriseloste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Digiroadmap kerää verkkopalvelussaan kävijöiden tietoja tilausten käsittelyksi ja arkistoinniksi sekä tarjotakseen kävijälle relevanttia sisältöä sekä nopeuttaakseen tietojen näyttämistä. Kävijätietojen perusteella kehitetään verkkopalvelun toimintaa, lisäksi suoritetaan markkinatutkimuksia sekä Digiroadmap.fi -verkkopalvelun mainontaa ja markkinointia. 

Rekisterin sisältämät henkilötiedot:
Henkilön etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Postiosoite
Laskutusosoite
Puhelinnumero
Tiedot käsitellyistä tilauksista
Henkilön syntymäaika
Mahdollinen käyttäjätunnus ja salasana

Rekisteri sisältää seuraavat personointitiedot:
Käyttäjän ostoshistoria
Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteri sisältää käyttäjän itse itsestään antamia tietoja tai evästeiden myötä automaattisesti tallentuvia käyttäjän verkkopalvelussa tekemiä toimenpiteitä. Simmottis Oy kerää tietoja sivuston kautta erilaisin lomakkein mm. uutiskirjetilauksin, kyselyin tai kilpailuin. 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: 
Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin rekisterinpitäjältä ulkopuolisille yrityksille. Tietojen käsittelemisessä käytettävät palvelimet ja muut tekniset apuvälineet voivat olla rekisterinpitäjän käyttämän ulkopuolisen palveluntarjoajan omistuksessa ja hallinnassa. Tiedot sijaitsevat palveluntarjoajasta riippuen Suomessa tai Suomen rajojen ulkopuolella Simmottis Oy:n käyttämien palveluiden omistajien tietovarastoissa. Ne voivat myös olla EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Manuaalista aineistoa ei ole. Rekisteritiedot kerätään markkinointijärjestelmään johon Simmottis Oy:n rajatuilla ja nimetyillä työntekijöillä on henkilökohtaiset tunnukset. Käyttö edellyttää kirjautumista tietojärjestelmään, käytössä on vahvat salasanat.

Tarkastusoikeus:

Henkilötietolain 28 §:n nojalla jokaisella on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu tai selvittää, onko hän rekisterissä. Henkilön on esitettävä tarkastusoikeutta koskeva pyyntö Simmottis Oy:lle kirjallisena ilmoittamalla sekä nimensä että sähköpostiosoitteensa. Asianomaisen tulee tehdä tarkastuspyyntö joko sähköpostitse tai omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä. Simmottis Oy ei vastaanota tietojen tarkistuspyyntöjä puhelimitse tai toimipisteessään, vaan edellyttää aina kirjallista tietojen tarkastuspyyntöä.

Henkilötietojen korjaaminen ja kielto-oikeus:

Henkilötietolain 29 §:n nojalla rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojansa oikaistaviksi, poistettaviksi tai täydennettäviksi.
Henkilötietolain 30 §:n nojalla jokaisella rekisteröidyllä on oikeus kieltää Simmottis Oy:ta käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja markkinointitarkoituksiin.
Simmottis Oy merkkaa tällöin henkilölle rekisteriinsä markkinointikiellon pystyäkseen noudattamaan kielto-oikeutta.